fbpx

Wie op de BPUG seminar was van 4 juni 2013 heeft Steve Jenner een key note horen vertolken over managing benefits.

In september van 2012 is deze Engelstalige guidance van APMG-International verschenen. Benefits zijn niet zo maar een willekeurig aspect van project- en programmamanagement (PPM) – integendeel, benefits zijn de drijfveer bij uitstek waarom er geld en energie in veranderingsinitiatieven worden gestoken.

Deze guidance moet managers en praktijkmensen uit allerlei disciplines, die werkzaam zijn in een breed scala van organisaties, algemeen toepasbare handvatten geven rond de principes, de praktische handelingen en technieken van benefits management.

Managing Benefits geeft:

 • Een overzicht van wat het is, waarom je het moet doen, en enkele veel voorkomende misverstanden die de effectiviteit ervan in de praktijk kunnen verminderen.
 • Omschrijvingen van de 7 principes waarop succesvolle benaderingen van benefits management worden gestoeld, en voorbeelden van de manieren waarop die in praktijk gebracht kunnen worden.
 • Richtlijnen hoe benefits management op verschillende niveaus toe te passen: op het niveau van een portfolio, van een individueel project of van een programma.
 • Bijzonderheden van de vijf praktijken in de Benefits Management Cycle en voorbeelden van hoe die in de praktijk kunnen worden toegepast.
 • Advies over hoe u kunt beginnen met het invoeren van effectieve benefits management-praktijken, en daarna de voortgang vol te houden.

De 7 principes zijn:

 • Align benefits with strategy
 • Start with the end in mind (zie ook mijn blog over de waarom vraag)
 • Utilize successful delivery methods
 • Integrate benefits with performance management
 • Manage benefits from a portfolio perspective
 • Apply effective governance
 • Develop a value culture.

Benefits management is geen aparte discipline. Het dient te worden geïntegreerd in bestaande organisatie processen:

 • strategie bepaling en business planning,
 • investeringsbeslissingen en portfolio prioritering,
 • performance management,
 • financieel management,
 • project- en programma management,
 • commercie en inkoop,
 • business as usual (lijn activiteiten).

In het boek wordt ook aandacht besteed aan hobbels die je kunt tegen komen zoals “We struggle to maintain focus on benefits after the initiative had been approved”. Er worden per probleem/issue voorstellen voor technieken gedaan die kunnen helpen.
Tevens zijn er 4 belangrijke factoren (barriers) die succes van benefits managing in de weg kunnen staan:

 • Algemene misvattingen over wat benefits realisatie behelst.
 • Een gap tussen weten en doen
 • Gognitive bias. Hoe intelligent en rationeel je ook denkt te zijn, je denken wordt op allerlei manieren in een bepaalde richting gestuurd. Vaak in een richting die helemaal niet zo rationeel is. En zonder dat je je daarvan bewust bent. Meestal in de vorm van onderschatting van risico’s en overschatting van opbrengsten.
 • Organisatie druk. In Europa zegt 38% benefits te overschatten met als doel om de business case geaccordeerd te krijgen.

Managing beneftis van APMG is te bestellen bij managementboek.nl

Heeft uw organisatie als een benefits overzicht of benefitsmap? Bent u al aan het sturen op baten realisatie met het einde in gedachte voor al uw projecten en processen? Zo niet dan kunnen we een benefits discovery workshop voor u verzorgen. In 3 uur tijd, op een uitdagende manier krijgt u meer grip op het realiseren van de organisatie doelen en te behalen benefits. voor meer informatie http://managingbenefits.nl/ of bel me op 06-29525779

Pin It on Pinterest

Share This