fbpx

Vrijdag 9 november 2012 had ik het genoegen om een aantal  schrijvers van projectmanagement boeken te ontmoeten en een aantal presentaties rondom het thema “De toekomst voor het vakgebied projectmanagement en de projectmanager” te zien. Bij een managementboek event.
Het boek “Projectmanagement na vandaag” is vorige week (2012) verschenen. Geschreven door Michiel Louweret en John Hermarij.

Michiel Louweret vertelde o.a. over het einde van klassiek projectmanagement. Met klassiek bedoelt hij projecten leveren volgens een waterval methode. En zijn constatering dat klassieke projectmanagers het leveren van het project belangrijker vinden dan het doel van de opdrachtgever.

Opdrachtgevers hebben behoefte aan een projectmanager die kan helpen om strategische doelen scherp te stellen. Het vertellen van het verhaal van een project wordt belangrijker dan het communiceren over smarte doelstellingen.
Klassieke competenties blijven wel belangrijk, maar er komen er een aantal bij.

Jo Bos, 1 van de schrijvers van projectmatig creëren, begon zijn presentatie met de aankondiging dat in de toekomst er geen projecten en projectmanagers meer zullen zijn. Lekker iedereen even wakker schudden.
Hij voorspelt dat het begrip project zal verdwijnen en wordt vervangen door resultaat gericht werken. Grote projecten worden opgeknipt in kleine brokken.
Naast 7 nieuwe projectmanagement competenties en 4 organisatie kwaliteiten, staan er in het boek 7 trends waar je als project manager en organisatie een antwoord op moet hebben.

De 7 trends zijn:

1. Grenzen vervagen:
2. De wereld wordt transparanter:
3. De flexibiliserende arbeidsmarkt:
4. Werkende vrouwen
5. Toenemende standaardisering
6. Schurende generaties
7. Veranderende rolpatronen
Het boek is te bestellen via: Bol.com (gratis verzending en morgen in huis)

Ik zal de eerste 4 trends samenvatten (de andere 3 komen in een volgende blog)

1 Grenzen vervagen:
De traditionele fysieke en economische grenzen tussen landen en culturen vervagen. Wat elders in de wereld gebeurd kan rechtstreeks gevolgen hebben voor een organisatie hier in Nederland. Technologische en economische integratie van bedrijven zal komende jaren doorzetten. De arena van belangen wordt daardoor ook complexer.
Hoe ga je als PM mee in het tempo van de buitenwereld?
Hoe krijg je snel gevoel voor machtsverhoudingen in en buiten het project?
Hoe ontdek je tijdig alle (deel)belangen, hoe mobiliseer en verbind je die?

Hoe ga je om met andere culturen, tijds besef en verschillen in normen en waarden in je project?
Bijvoorbeeld in Nederland kun je ongeveer 5 minuten te laat komen, maar niet veel later. In andere culturen is het gewoon om een uur te laat te komen. Hoe ga je hier mee om als je team bestaat uit een mondiaal team?
Het omgaan met besluiten van leiding gevende en hier wel of niet discussie over voeren kan ook anders vallen in verschillende culturen.

Opdrachtgevers hebben behoefte aan leer- en nieuwsgierige projectmanagers, die openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en in staat zijn nieuwe expertise en inzichten snel te integreren in projecten.
Hoe zorg je dat je dat je zo’n PM wordt/blijft en niet slechts een uitvoerder, waar er 13 in een dozijn van bestaan?


2. De wereld wordt transparanter:
Informatie is overal (mede door internet) en verspreid zich o.a. door social media razendsnel. Oude standpunten en mening blijven ons dankzij internet eindeloos achtervolgen.
Iedereen is 24×7 bereikbaar. Je kunt twitteren met de president van Amerika en een verjaardag feestje organiseren waar half Nederland op afkomt.

Augmented reality toepassingen zullen toenemen (projectie van digitale informatie op werkelijk beelden). Binnenkort heeft elke auto tomtom en google in de voorruit geïntegreerd.
Reclame boodschappen zullen meer en meer persoonlijk worden (afgestemd om jouw interesses die je in facebook of pinterest zet en waar je behoefte ligt, die je kenbaar maakt door google searches).
Deze persoonlijke reclame zal niet alleen via je internet browser worden toegepast maar ook op je mobiel (afhankelijk waar je bent), reclame borden waar je voorbij loopt, je autoruit etc.

Projectmanagers moeten aan de voorkant van deze ontwikkelingen kunnen opereren.
De digitalisering neemt toe en stijgt steeds verder in de waardeketen.
Stel dat we projectmanagement digitaliseren, wat is dan de meerwaarde van Projectmanagers?

Generatie Y wil niet meer leren van saaie ervaren projectmanagers uit het stenen pre-internet tijdperk. Oudere projectmanagers zullen moeten gaan ontdekken hoe zij kennis en ervaring aan nieuwe generties kunnen overdragen. Waarom zou een jongere luisteren, je kunt toch ook gewoon youtube filmpjes kijken over project management?

In de transparante wereld is een overvloed aan informatie. Geheimzinnigheid is een teken van zwakte, vertrouwelijkheid achterhaald.
Nieuwe technologieën maken nieuwe samenwerkvormen mogelijk. Er ontstaan nieuwe communicatie en interactie patronen tussen actoren rondom projecten.

Hoe zorg je als projectmanager dat je niet bezig bent met het project van gisteren?Nieuw ideeën en inzichten worden in hoog tempo verspreid. Het wordt daardoor steeds lastiger om specificaties voor de duur van een project te bevriezen. Dit vraag om Agile methodieken die daar waarschijnlijk aan antwoord op hebben.
Rini van Solingen had een presentatie en voorbeelden over hoe steeds meer organisaties gaan werken met Agile.
Scrum is 1 van de agile methodieken en wordt meer en meer toegepast op allerlei soorten projecten (ook niet IT)

Zelf zie ik ook voordelen van de methode Kanban. Dat is Scrum aangevuld met een paar extra handigheden. Zie mijn pinterest board voor een uitleg filmpje over wat Kanban toevoegt aan Scrum.
http://pinterest.com/depmoer/agile-pmo/
Voor zover er nog projecten zullen bestaan verschuift de focus van structuur naar aspecten als inspiratie, co creatie en verbinden. Een traditionele projectmanager is daar onvoldoende voor opgeleid.
Hoe ga je om met zelfsturende teams?

3. De flexibiliserende arbeidsmarkt:
Er is momenteel een trend gaande waarin door de economische situatie een stop is op de inhuur van tijdelijk krachten. De schrijvers van het boek verwachten in de publieke sector dat de beperking van inhuur tijdelijk is.

Tarieven staan onder druk. Een project leiden kan toch iedereen! Project management wordt commodity. Elke HBO opleiding onderwijst hierin. Maak duidelijk waarom een opdrachtgever jou zou moeten selecteren. Hoe kun je onderscheiden?
Moderne projectmanagers zullen zich nieuwe competenties moeten eigen maken waarmee zij zich onderscheiden, netwerken opbouwen en profileren.

Personal branding is geen hype maar een uitdaging en een must. Dit vraagt veel tijd en continue inspanning.

Ahfijn ik schrijf niet voor niets deze en andere blogs.

Ook jezelf moet je iteratief laten excelleren en dit zichtbaar maken aan anderen.
Stel dat je geweldig goed kunt zingen…. Je kunt pas ontdekt worden als je het lef hebt om mee te doen aan bijvoorbeeld de voice of Holland.

Een andere al aanwezige trend is dat projectteams steeds meer worden samengesteld uit een mix van ingehuurde mensen.
Hoe maak je als projectmanager van het “vreemdelingenlegioen” binnen een paar weken een soepele machine?

Ingehuurde medewerkers zijn betrokken bij strategische speerpunten en projecten van organisaties. Zij verwerven de nieuwste inzichten en worden betrokken bij innovaties. Soms ten koste van eigen persoon.
Het wegvloeien van kennis uit organisaties is daardoor een groot risico.

4. Werkende vrouwen
Een trend waar ik zelf persoonlijk niet veel mee heb, omdat het geen trend (meer) is. Echter het boek is geschreven door twee mannen, dus kennelijk worden zij net wakker.
Kort samengevat.
Iedereen heeft de neiging om te denken in stereo typen. Als PM moet je proberen onbevangen waar te nemen.
Uit onderzoek blijkt dat van de hoogopgeleiden van 20 tot 35 jaar vrouwen in de meerderheid zijn en dit aantal neemt toe met juist bij allochtone vrouwen.
Volgens het CBS gaat een tekort ontstaan van gespecialiseerde, hogere en technisch opgeleiden op deelmarkten. Gewone projectmanagers zijn er de komende jaren genoeg, diegene met onderscheidend vermogen worden schaars. Organisaties zullen hun best moeten doen om zowel vrouwen en mannen talenten aan zich te binden.
Daarnaast voorspellen de schrijvende heren nog het fenomeen dat er in 2020 meer vrouwelijke dan mannelijke opdrachtgevers , sponsoren en projectmanagers zullen zijn.

In volgende blog:
5. Toenemende standaardisering
6. Schurende generaties
7. Veranderende rolpatronen

Pin It on Pinterest

Share This