fbpx

Vrijdag 9 november 2012 had ik het genoegen om een aantal  schrijvers van projectmanagement boeken te ontmoeten en een aantal presentaties rondom dit thema de zien. Bij een zogenoemd “managementboek event.” Dit zijn bijeenkomsten van de site managementboek.nl waarbij je naar een soort mini seminar gaat, waarbij vooraf een stapeltje boeken krijgt en vervolgens de schrijvers ontmoet. Deze houden een presentatie en je kunt ze het hemd van de lijf vragen.
Agenda van management boek events (seminars en masterclasses.
Een boek dat aan bod kwam op 9 november 2012 was “Projectmanagement na vandaag” geschreven door Michiel Louweret en John Hermarij. Michiel Louweret hield een presentatie over dit boek.
In het boek worden o.a.7 trends beschreven:
1. Grenzen vervagen:
2. De wereld wordt transparanter:
3. De flexibiliserende arbeidsmarkt:
4. Werkende vrouwen
5. Toenemende standaardisering
6. Schurende generaties
7. Veranderende rolpatronen
Over de eerste 4 heb ik geschreven in mijn vorige blog: In de toekomst zijn er geen projecten en projectmanagers meer (deel 1)
Nu volgen de laatste 3 Trends.
5. Toenemende standaardisering
Er komen steeds meer methoden en standaarden beschikbaar en het einde is nog niet in zicht. Een goede projectmanager moet deze kennen en situationeel kunnen toepassen. Bij diverse HBO opleidingen wordt aandacht besteed aan projectmanagement standaarden. Projectmanagers die voorkeur houden voor hun ‘eigen aanpak’ krijgen het de komende jaren erg moeilijk. Ze moeten juist standaarden gaan stimuleren en bewaken. Als ze dat niet zelf doen of kunnen zie je permanente PMO’s (Project Management Offices) verschijnen.
Gebruik van standaarden heeft een aantal voordelen voor bedrijven:
  • Ondersteuning van de communicatie in projecten (gemeenschappelijke taal)
  • Makkelijk samenwerken werken met flexibele arbeidskrachten
  • Meer transnationaal samenwerken mogelijk
  • Kan financiële nadelen van miscommunicatie beperken
Topmanagement dat het belang standaarden miskent, loopt het risico dat de organisatie ‘losraakt’ van de processen in de buitenwereld en niet meer doelmatig kan samenwerken in ketens en netwerken.
TIP: Omdat standaarden een soort van hygiëne factor worden, ben je als projectmanager niet meer onderscheidend met een certificaat hiervoor op zak. Het is een noodzakelijk startkwalificatie maar je kwalificeert jezelf niet voor een klus. Je zal jezelf op een andere manier moeten zien de onderscheiden en profileren.
6. Schurende generaties
Nederland vergrijsd. De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is van 36 jaar (begin jaren 90) opgelopen naar 41 jaar (in 2011). Door de verhoging van de AOW leeftijd zal deze nog verder gaan stijgen.
Vijftigers waarderen de dynamiek in projecten anders en maken een andere inschatting van prioriteiten en risico’, dan twintigers en veertigers. Maar pas op voor generalisering, er zijn vele uitzonderingen.
Kijkend naar een projectteam dan blijkt dat projectmanagers ‘seniore’ teams op een andere manier moeten ondersteunen dan teams waar in dertigers de overhand hebben. In het boek staat een overzichtelijke tabel op bladzijde 40 hiervoor.
In gezonde organisaties leren jong en oud van elkaar en staan ze open voor elkaars waarde en behoeften. Daar waar dit niet gebeurd zie je generatie spanningen.
Door de vervaging van grenzen en een transparantere wereld zal de snelheid waarin nieuwe generaties waarden en gedragspatronen onderzoeken, ontdekken, heroverwegen en veranderen gaan toenemen. Vernieuwingsimpulsen gaan heftiger worden.
Generaties gaan schuren als ze niet open staan voor elkaar.
Profiel van opdrachtgever veranderd:
Door verschuiving van de generatie in het topmanagement zal ook de wijze waarin opdrachtgeverschap wordt uitgeoefend gaan veranderen.
De huidige protestgeneratie opdrachtgevers (1940-1955) kiest voor grote transities, strategische meerjarenprogramma’s en complexe planprocessen.
De nieuwe generatie x opdrachtgevers (1955-1970) zijn vaak meer mensgericht, accepteren verschillen, stellen plannen bij als het nodig is, luisteren en kijken bewuster naar wat zinvol is. Ze kiezen voor een andere projectaanpak die vooral oplossing gericht is.
De toekomstige Y generatie (1985-200) is wars van hiërarchieën, zijn goed in (internationaal) netwerken, spreken hun talen, zijn zelfbewust en vol zelfvertrouwen.
Als een Y-er onvoldoende ruimte krijgt, verschillen ervaart tussen senioren-privileges zal deze snel vertrekken bij de organisatie (of project).
TIP: Projectmanagers moeten oog hebben voor de behoeften en verlangens van andere generaties. Onze eigen werkopvatting moeten we niet willen opleggen aan anderen.
7. Veranderende rolpatronen

Nederlandse werknemers zijn multitaskers, naast werk zijn er vaak nog andere verplichtingen (toenamen van zorgtaken voor kinderen, zieken en ouders) en verlangens (sport, cultuur, zelfontplooiing). Stress ligt op de loer.

De nieuwe projectteam leden (met name generatie Y) doe vaker werk tussendoor en niet dedicated op een bepaalde plek en bepaald tijdstip. Leven ‘Het Nieuwe Werken’.

En dit gebeurd ook meer en meer met eigen devices (Bring Your Own Device). De traditionele taakgerichte stijl van projectmanagers verhoudt zich slecht met de BYO-mentaliteit van nieuwe medewerkers.Hoe creëer je een team, als de leden elkaar slechts periodiek ontmoeten?

TIP: Projectmanagers  moeten leren omgaan met het opbouwen en motiveren van virtuele teams.

Verder staan in dit boek ook nog 7 nieuwe noodzakelijke projectmanagement competenties en 4 organisatie kwaliteiten om deze competenties te kunnen laten groeien.

De 7 competenties heb je als je goed nadenkt waarschijnlijk zelf al kunnen ontdekken, zoniet … lees het boek.

Een organisatie heeft 4 kwaliteiten nodig:
autonomie & gezamenlijkheid
discipline & vernieuwingszin

Deze lijken wat tegenstrijdig, echter succesvolle en effectieve organisaties combineren “best of both worlds” en vinden een zekere balans tussen deze 4 kwaliteiten. Een gezond evenwicht binnen structuur, processen, strategie, cultuur, systemen, managementstijl en competenties moet gevonden worden.

Het boek is te bestellen via: managementboek.nl (gratis verzending en morgen in huis)

Pin It on Pinterest

Share This