fbpx

Het vakgebied projectmanagement is dynamisch en boeiend. Eén van de meest waardevolle rollen in een project is – naast project- of programmamanager – die van project management officer. Soms ook wel projectsupport, projectassistenten, projectsecretarissen of PMO-er genoemd.
Met de komst van de nieuwe ICB4 zijn er een aantal zaken veranderd in de examens en assessments van IPMA. ICB staat voor IPMA Competence Baseline. Het is een internationaal vastgestelde set van competenties waarin is vastgelegd wat PMO medewerkers, project-, programma- en portfoliomanagers moeten weten per IPMA niveau.  

De eindtermen (de basis voor de theorie-examens) zijn aangepast aan de huidige tijd. Naast technische competenties is er meer aandacht voor context en gedrag. Verder vermindert het aantal competenties. Dit is teruggebracht van 46 naar 28 competenties voor het vakgebied projectmanagement en naar 29 competenties voor programma- en portfoliomanagement. Hierdoor is de nieuwe richtlijn overzichtelijker.
Vanaf 31 oktober 2016 is een proefexamen PMO ICB4 beschikbaar op de IPMA certificeringen website. Examen afleggen kan vanaf 2017. Het eerste examen dat kan worden afgelegd volgens ICB4 is op 19 januari 2017. Examen afleggen volgens de ICB3 kan tot 1 april 2017.

Plaatje: ‘© Projectmanagement op basis van de ICB4’

De meest opmerkelijke verschillen tussen IPMA PMO ICB3 en ICB4

 • EVA (Earned Value Analyse) en NCW (netto contante waarde) zijn vervallen en hoeven ook niet meer voor IPMA D. Pas vanaf IPMA C.
 • Projectmanagent standaarden (o.a. Prince2) is nu vanaf IPMA C (ook voor IPMA D)
 • Er zijn enkele modellen/theorieën eruit (Kaizen, Herzberg, Graves) en anderen erbij (Cialdini, Hersey, Blanchard, Kernkwadranten)
 • Meer aandacht voor duurzaamheid en ethiek

IPMA PMO is nog steeds zwaarder dan IPMA D. Er zijn meer competenties en bij competenties die D moet kennen (begrip), moet PMO veelal kunnen toepassen (t).

Unieke IPMA PMO e-learning. Waarom is een e-learning zo fijn?

 • Studeren in het vakgebied projectmanagement waar en wanneer jij wilt.
 • Elk moment beginnen. Je hoeft niet te wachten tot een klasje start.
 • Studeer op de momenten die het beste bij jou passen. Je bepaalt je eigen tempo
 • Op een interactieve manier online (informatie, filmpjes, vragen tussendoor)
 • Met veel praktijkvoorbeelden

In de IPMA PMO e-learning leer je onder andere:

 • Welke aspecten van belang zijn in het vakgebied projectmanagement en hoe deze zich verhouden tot PMO werkzaamheden.
 • Welke stappen en activiteiten nodig zijn bij de voorbereiding- en uitvoering- en afsluiting van een project of programma.
 • Hoe je een tijdelijk project- of programma PMO inricht en welke activiteiten jij kunt uitvoeren.
 • Wat stakeholdermanagement is en hoe kun jij daarbij helpen in een project.
 • Wat het belang van een goed projectdossier is en waar je op kunt letten.
 • Hoe je jouw werkzaamheden kunt afstemmen met de andere projectteamleden, manager en lijnorganisatie.
 • Allerlei praktische informatie over teamwork, leiderschap, workshops en effectieve communicatie.
 • Wat mogelijk carrièrepaden in het PMO vakgebied zijn en wat is de toegevoegde waarde van projectondersteuning is.

Structuur door heldere planning
Je werkt met een heldere structuur waarbij je steeds onderdelen afsluit. Je ziet steeds je eigen voortgang online. Je werkt naar een vast, door jou te kiezen, examenmoment toe.

Praktisch
Voor 700,- alle examenstof en oefeningen op een afwisselende manier doen op de plek en tijd die voor jou het beste uitkomt. Geen dik boek meer nodig. Je kunt in de e-learning steeds kiezen voor ICB3 of 4 voor zover dit van elkaar afwijkt.

Meer informatie: https://www.studytube.nl/courses/1020/ipma-pmo-project-management-officer?company_id=231

Pin It on Pinterest

Share This