fbpx

 

Net uitgekomen deze herziende versie.

Aan de hand van een generiek Vergelijkingsmodel (ontwikkeld op basis van de competenties van de NCB versie 3) worden tien projectmanagement methoden met elkaar vergeleken.

1. A4-projectmanagement
2. Atern (voorheen DSDM)
3. New Product Development
4. PMBOK Guide
5. PRINCE2
6. Procesmanagement
7. Projectmatig Creeren
8. ProjectMatig Werken
9. Scrum
10. Systems Engineering

Het boek is tot stand gekomen op initiatief van Berenschot en IPMA-NL

————————-
Het vergelijksmodel gaat uit van 3 gebieden:
1. Omgeving
2. Gedrag
3. Techniek
Deze sluiten aan bij de IPMA NCB competentie gebieden (versie 3 juli 2010)
Daarbinnen zijn weer totaal 10 aspecten met subaspecten benoemd met ieder een eigen wegingsfactor.

Het is knap gedaan omdat een eenduidige definitiekader binnen het vakgebied project management niet bestaat.

Van elke methodiek worden o.a. de belangrijkse kenmerken beschreven en op wat voor soort projecten het toepasbaar is. Deze teksten zijn ook terug te vinden op de PMWIKI (prince2 voorbeeld) van ipma

Tevens zijn per methodiek beschreven wat zijn de sterke kanten en valkuilen bij het gebruik ervan.

Het leukst zijn de spin diagrammen (Hoe scoort een methodiek op de 10 aspecten).

En een hoofstuk met vermelding van de “krenten in de pap”. Element uit methodieken die eigenlijk altijd bruikbaar zijn zoals businesscase, project startup, stuurgroep of timeboxing.

Aan te schaffen via managementboek.nl

Pin It on Pinterest

Share This