fbpx

Afgelopen week heb ik een aantal keren moeten uitleggen hoe Prince2 en P3O zich verhouden ten opzichte van elkaar. Men heeft soms het onterechte beeld dat P3O een onderdeel van Prince2 is. “P3O; Dat zegt toch iets over de support in projecten?”, hoor ik ook wel eens. Men wordt hier in Nederland in verwarring gebracht door het woordje “Office”. In ons beeld is een office een soort secretariaat. Ook belangrijk maar niet waar P3O of PMO over gaat. Tijd om dat misverstand uit de wereld te helpen. 

De Engels term “Office” staat gelijk aan het woordje Officer in de afkortingen CIO of CEO. En dat is het soort Office wat OGC de Engelse founders van P3O voor ogen hadden met het schrijven van hun manual.

Ik heb afgelopen week deze plaat paar keer laten zien om e.e.a. duidelijker te maken.
Waar Prince2 alleen naar projectmanagement kijkt en MSP
naar programmamanagement, schetst P3O het totale portfolio van verandering in
een organisatie. Een belangrijke meerwaarde is

dat P3O naast de tijdelijke
initiatieven (programma’s en projecten) met name aandacht besteedt aan het
structureel managen van een portfolio van
veranderinitiatieven binnen een organisatie.

Belangrijke aandachtgebieden zijn het prioriteren van ‘de juiste’ programma’s
en projecten, afstemming op de dagelijkse bedrijfsvoering en het inrichten van een project Governance. Met andere woorden: “Welke projecten/programma’s gaan we doen en hoe doen we ze goed?”. In P3O wordt een essentiële rol wordt toegekend aan de zogenaamde ‘offices’,
bekend onder de afkorting PMO (Portfolio, Program of Project Management
Office).
Nog even een klein stukje geschiedenis: door de Office of
Government Commerce (OGC) is eind 2008 ‘ P3O’ geïntroduceerd voor het (her)inrichten van portfolio, programma en
project offices . P3O gaat uit van een permanente inrichting binnen een
organisatie, aangevuld met tijdelijk indien nodig.
Ook een meer hiërarchische plaats wil soms wel e.e.a. verduidelijken.
Rood omlijnt de 3 verschillende PMO’s.
Ik hoor graag of je ook wel eens moeten verduidelijken hoe dat nou zit met de PMO’s en/of P3O?
En wat vertel jij dan? ….

Pin It on Pinterest

Share This