fbpx

n Annuleringsbeleid: Geldig vanaf 1 oktober 2017, update op 31 mei 2018

Betaling training, e-learning, workshop of andere bijeenkomst
Bij inschrijving voor een training, e-learning, workshop of andere bijeenkomst van Mercademy verplicht de deelnemer zich tot betaling. Na het ontvangen van de factuur dient deze binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de werkgever voor de deelnemer een derdemachtiging heeft ingevuld, krijgt de werkgever de factuur toegezonden. De deelnemer die zich heeft ingeschreven blijft echter altijd eindverantwoordelijk voor de betaling.

Annulering door de deelnemer
Als een deelnemer na aanmelding besluit zich terug te trekken, onderneemt hij/zij de volgende actie: De annulering dient gemotiveerd en per e-mail te worden gestuurd aan info@mercademy.nl
Datum van ontvangst van dit bericht geldt als uitgangspunt voor de berekening van de annuleringskosten.

  • Bij annulering 4 weken voor de training, workshop of ander bijeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht;
  • Bij annulering binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang van de training, workshop of ander bijeenkomst wordt door Mercademy bij de deelnemer 50% van de kosten in rekening gebracht;
  • Bij annulering binnen 1 week tot na aanvang de training, workshop of ander bijeenkomst dient de factuur te worden betaald. Er is geen restitutie mogelijk.
  • Voor e-learnings geldt een uitzondering. Aangezien er systeemkosten verschuldigd zijn aan het gebruikte e-learning platform is geen restitutie mogelijk na uitgifte van een toegangsaccount. Is er nog geen account uitgegeven dan zijn de annuleringskosten 55,- euro. 
  • Voor het Live Your Purpose programma op liveyourpurpose.nl geldt de volgende regeling. Indien je wilt afzien van je deelname direct na jouw start. Stuur binnen 14 dagen na je inschrijving een verzoek per email naar info@liveyourpurpose.nl . Je krijgt direct je geld terug, minus 10% voor de betalingskosten die naar de paypal, ideal of creditcard organisatie zijn gegaan. Daarnaast is het altijd mogelijk om elk moment op te zeggen. Je deelname stopt onmiddellijk. Toegang tot de training, community en online workshops stoppen dan ook.

Annulering door Mercademy
Mocht een training, workshop of ander bijeenkomst in verband met onvoldoende aanmeldingen geannuleerd worden en niet starten, dan wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mercademy zal de deelnemer zo mogelijk een voorstel doen voor een andere datum, echter verplicht niet tot deelname.
Bij annulering door Mercademy worden geen kosten in rekening gebracht.

Onkosten deelnemer
Voor alle andere kosten die een deelnemer door omstandigheden en in verband met het annuleren van de training mogelijkerwijs maakt, is Mercademy niet aansprakelijk.

Pin It on Pinterest

Share This