fbpx

Scrum retrospective workshop

Ik denk dat het handig is om alle nieuwe onderwerpen die er nu zijn bijgekomen te inventariseren”, sprak de ScrumMaster nadat er een demo was gegeven en diverse belanghebbenden hun input hadden gegeven.

De toekomstige gebruiker zwaaide nog eens vriendelijk gedag, zei “veel succes mensen tot over 2 weken voor de volgende demo” en deed met een duim-omhoog-teken als laatste de deur achter zich dicht.

De teamleden keken elkaar in verwarring aan. De demo was best wel goed gegaan en er waren heel veel suggesties gegeven voor aanvullende zaken die hierna opgepakt konden worden. Maar waar nu te beginnen?

De groep keek de ScrumMaster vragend aan. Wat nu? En die zei nogmaals “we gaan alle nieuwe onderwerpen inventariseren”. Het team begon door elkaar heen te praten. Jan riep: “Item nummer 5 lijkt mij het meest belangrijk laten we daarmee beginnen”. “Nee”, zei Piet, “met item nummer 5 moeten we juist nog even wachten, want voor 5 is item nummer 7 eerst nodig”.
Jan verhief zijn stem en zei nogmaals: “ik vind dat we met 5 moeten beginnen, op basis van mijn ervaring … bla bla”.  Marie slaakte een diepe zucht en dacht “oh jee daar gaan ze weer, Piet en Jan zijn het vaak niet met elkaar eens”. Christel pakte haar telefoon en begon haar email te controleren. Edward luisterde aandachtig, probeerde iets te zeggen, maar kreeg geen gelegenheid van Piet en Jan.

Herkenbaar dit soort situaties? Men is het niet met elkaar eens en 20% van de aanwezigen voeren het hoogste woord.

De magic tip voor de ScrumMaster (en andere meeting begeleiders, voorzitters, facilitators):
Spreek proces-taal in plaats van taak- of inhoud-taal

De ScrumMaster uit bovenstaande voorbeeld deed een taakgerichte suggestie “Ik denk dat het handig is om alle nieuwe onderwerpen die er nu zijn bijgekomen te inventariseren

Een proces voorstel had kunnen zijn: “Ik stel voor dat jullie eerst alle nieuwe items voorzien van een titel en deze op een post-it te schrijven, daarna kunnen we de post-its die een verband met elkaar hebben naast elkaar plaatsen” …

ScrumTeam succesDit zou een mogelijke eerste proces stap kunnen zijn geweest in deze meeting.

  • Alle teamleden gaan aan de slag en voelen zich betrokken.
  • Emoties en ego’s worden met goede werkvormen en afspraken geparkeerd
  • Men kan zich concentreren op de inhoud en heeft overzicht
  • Grotere kans dat de wijsheid van de hele groep wordt gebruikt
  • En dat daardoor resultaten beter worden en doelen gehaald

 

Een goede facilitator of ScrumMaster weet welke tool of techniek (werkvorm) te gebruiken in een bepaalde omstandigheid. Soms zijn meerdere werkvormen mogelijk en soms is er één de best mogelijke.

Training facilitation (APMG)

Je kan jezelf deze procestaal aanleren.
Meer weten … http://www.mercademy.nl/training-facilitation-foundation-apmg-2-dagen/  8&9 februari of  24&mei 2018 in Hilversum.

Pin It on Pinterest

Share This